ภาพกิจกรรม การบริหารงานทั่วไป โครงสร้าง ติดต่อเรา
ขอเชิญชม ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ
สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม
 
ทำเนียบบุคลากรประจำกองศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์... <อ่านต่อ>
 
กองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
<อ่านต่อ>
ความเป็นมา
กองศิลปวัฒนธรรม

ดาวโหลดแบบขอยืมของใช้
จากกองศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-3965 ต่อ 1681
copyright © 2011 Uttaradit Rajabhat University, All rights reserved designed by MottyMania