• 001.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7_2.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • DSCF4187.jpg
 • DSCF4188.jpg
 • DSCF4195.jpg
 • DSCF4196.jpg
โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ชมรมศิษย์สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนพิธี”

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนพิธี”

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ขบวนนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมจัดขบวนเครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์