ที่ตั้งกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : อาคารกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0-5541-6601-20 ต่อ 1681

    Facebook : กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์