• 001.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7_2.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • DSCF4187.jpg
 • DSCF4188.jpg
 • DSCF4195.jpg
 • DSCF4196.jpg
ขบวนนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

เพื่อส่งเสริมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ที่สืบสานกันมาแต่ครั้งโบราณตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตจริงของชาวบ้านและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมจัดขบวนในครั้งนี้ด้วยค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้