• 001.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7_2.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • DSCF4187.jpg
 • DSCF4188.jpg
 • DSCF4195.jpg
 • DSCF4196.jpg
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้ที่สนใจ ระหว่างวันที่ที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรพระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีพุทธตามแบบประเพณีไทย โดยมีการไหว้พระ รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม สนทนาธรรม เจริญสมาธิ พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในเรื่องการเจริญสติ ปัญญา อารมณ์ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้