• 001.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7_2.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • DSCF4187.jpg
 • DSCF4188.jpg
 • DSCF4195.jpg
 • DSCF4196.jpg
โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

    กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมศิษย์สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์
จัดโครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทย ตำรับพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงประวัติ ความกล้าหาญและคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหัก 
และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้